Od czego Europejski standard emisji spalin w samochodzie. Czym jest emisji spalin w nowych.
europejski standard emji co to jest

Czy przydatne?

Do czego Europejski standard emisji spalin

Co znaczy EUROPEJSKI STANDARD EMISJI SPALIN: Europejski standard emisji spalin - norma dopuszczalnych emisji spalin w nowych samochodach sprzedawanych na terenie UE. Standardy te zostały przygotowane w serii Instrukcji Europejskich, które sukcesywnie zwiększały własną restrykcyjność. Aktualnie, emisja tlenków azotu (NOx), węglowodorów (HC), tlenków węgla (CO) i cząstek stałych są uregulowane dla większości pojazdów, samochodów osobowych, ciężarówek, autobusów, pociągów, traktorów i maszyn rolniczych, barek, ale wyłączając statki morskie i samoloty. Dla każdego typu pojazdu, użytkowane są inne standardy. Spełnianie wymagań emisji jest określone poprzez uruchomienie silnika w standardowym testowym cyklu. Niespełniające wymagań emisji pojazdy nie mogą być sprzedawane na terenie UE, lecz najnowsze standardy nie dotyczą pojazdów już jeżdżących. Nie ma jakichkolwiek nakazów używania specyficznych technologii aby spełnić obowiązki emisji, ale przy ustalaniu standardów brana jest pod uwagę ogólnie dostępna technologia. Nowe modele muszą spełniać aktualnie istniejące albo planowane standardy ale modele o krótkim cyklu życia mogą być oferowane w poprawionej wersji silnikowej.najpierw 2000 roku, Australia rozpoczęła harmonizować swoje prawo (Australian Design Rule) w dziedzinie emisji spalin poprzez nowe silniki spalinowe z europejskimi standardami. Norma Euro III została wprowadzona od 1 stycznia 2006 i progresywnie kolejne normy odpowiednio z europejskimi datami.EURO I:Obowiązywała od 1993 roku. Instrukcja 91/441/EC dla samochodów osobowych i dla osobowych i lekkich ciężarówek - 93/59/EECEURO II:Obowiązywała od 1996 roku. Instrukcja 94/12/EC (& 96/69/EC) dla samochodów osobowych.EURO III:Obowiązywała od 2000 roku. Instrukcja 98/69/EC dla wszystkich pojazdów.EURO IV:Obowiązywała od 2005 roku. Instrukcja 98/69/EC (& 2002/80/EC) dla wszystkich pojazdów.EURO V:Planowane od 2009 roku. Instrukcja 2007/715/EC dla lekkich samochodów osobowych i służbowychEURO VI:Planowane od 2014 roku

Jak działa Europejski standard emisji w samochodzie W samochodzie E .

  • Dodano:
  • Autor: