Definicja DDU. Czym jest to a named place of destination), które wyjaśnia się dosłownie dostarczone.
co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ddu

Co znaczy DDU: DDU Skrót z angielskiego: ustalenia Delivered Duty Unpaid (to a named place of destination), które wyjaśnia się dosłownie "dostarczone, cło nieopłacone (do oznaczonego miejsca przeznaczenia)", znaczy formułę dostawy towaru, gdzie organizację i wydatki załadunku, transportu do nabywcy, ubezpieczenia bierze na siebie sprzedający wspólnie z ryzykiem związanym z stratą albo uszkodzeniem towaru, który stawiany jest do dyspozycji kupującego pod określonym poprzez niego adresem dostawy. Po stronie nabywcy pozostaje załatwienie i poniesienie ewentualnego cła i opłat granicznych i wymóg rozładunku (i ryzyko, gdyby w trakcie rozładunku nastąpiło uszkodzenie albo zniszczenie) zakupionego towaru.Formuła ta jest różna od DDP Delivered Duty Paid (to a named place of destination) odpowiedzialnością i odpłatnością za formalności celne, które w razie DDP ponosi sprzedawca. Przy dostawach wewnątrz jednego obszaru celnego obie formuły są równoważne
Definicja Dopuszczalna Masa Całkowita (Dmc.):
Co to jest całkowita (dmc.) - wg kodeksu drogowego największa, ustalona właściwymi uwarunkowaniami technicznymi, masa pojazdu, obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze ddu.
Definicja Deflektor Tłokowy:
Co to jest to jest wypukła część tłoka mająca za zadanie skierować mieszankę paliwową w górną część komory spalania jest to w okolice głowicy. Rozwiązanie to ma na celu powiększenie stopnia kompresji i ddu.
Definicja DSG (Direct Shift Gearbox, Po Niemiecku: Direkt-Schalt Getriebe):
Co to jest Gearbox, po niemiecku: Direkt-Schalt Getriebe) - przekładnia wprowadzona na rynek poprzez koncern Volkswagena. To jest dwusprzęgłowa skrzynia biegów zastosowana po raz pierwszy w Golfie R32 jesienią ddu.
Definicja Drogowy Odcinek Lotniskowy:
Co to jest lotniskowy (regularnie używa się skrótowca DOL) (z angielskiego:: highway strip, niem.: Straßenlandeabschnitt) – odcinek Drogi publicznej, poświęcony na lotnisko polowe w okresie działań wojennych ddu.

Czym jest DDU znaczenie w Słownik motoryzacja D .

  • Dodano:
  • Autor: