Definicja środowisko. Co oznacza przekształconych w rezultacie działalności człowieka, a zwłaszcza.
środowko co to jest

Czy przydatne?

Definicja Środowisko

Co to jest ŚRODOWISKO: środowisko
ogół przedmiotów przyrodniczych, w tym również przekształconych w rezultacie działalności człowieka, a zwłaszcza powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat i pozostałe przedmioty różnorodności biologicznej, a również wzajemne oddziaływania między tymi elementami

Definicja Stenotopizm:
Co to jest stenotopizm umiejętność nie wszystkich organizmów do życia w ściśle ustalonych uwarunkowaniach środowisko.
Definicja SAR:
Co to jest Absorpcion Rate liczba energii promieniowania elektromagnetycznego zabsorbowanej poprzez masę w ustalonym czasie. Rozmiar ta stanowi podstawę ustalenia max. dopuszczalnych natężeń strumienia energii środowisko.
Definicja Śluz:
Co to jest bezbarwna i płynna, o ciągliwej konsystencji, o działaniu ochronnym (zabezpiecza przed wyschnięciem i uszkodzeniem skóry) i zmniejszającym tarcie (na przykład w trakcie przełykania pokarmu środowisko.
Definicja Struktura Lasu:
Co to jest warstwowy układ flory i występującej w niej fauny, gdzie występują wzajemne zależności. W lesie można wyróżnić trzy warstwy: podziemną (korzenie drzew i krzewów, gleba i jej mieszkańcy), powierzchni środowisko.

Czym jest Środowisko znaczenie w Słownik fizyka S .

  • Dodano:
  • Autor: