Definicja jezioro. Co oznacza wypełnionym wodą, nie posiadający połączenia z morzem. Z racji na.
jezioro co to jest

Czy przydatne?

Definicja jezioro

Co to jest JEZIORO: jezioro
słodkowodny ekosystem o naturalnym obniżeniu terenu wypełnionym wodą, nie posiadający połączenia z morzem. Z racji na zawartość składników mineralnych jeziora dzieli się na: eutroficzne (spora liczba składników mineralnych i materii organicznej), mezotroficzne (umiarkowana liczba składników mineralnych), oligotroficzne (mała liczba składników mineralnych) i dystroficzne (spora liczba próchnicy). W jeziorze odznacza się następującą strefowość pionową i poziomą: litoral (przybrzeżna strefa wody płytkiej), pelagial (strefa wody otwartej i toń wodna) i profundal (denna warstwa jeziora). Natomiast z racji na przenikanie światła w wodzie jeziora odznacza się strefy: eufotyczną (naświetlona promieniowaniem słonecznym warstwa wody, gdzie zachodzą mechanizmy fotosyntezy i jest produkowana materia organiczna), kompensacyjną (występuje równowaga pomiędzy procesem syntezy i rozkładu materii), dysfotyczną (występuje w niej rozproszone światło i mechanizm rozkładu materii organicznej góruje nad procesem jej produkcji) i afotyczną (tak zwany strefa ciemności, którą zamieszkują organizmy cudzożywne; nie zachodzi w niej fotosynteza, ale jedynie rozkład materii organicznej). W jeziorze odznacza się także warstwy powiązane z ich temperaturą: epilimnion (górna warstwa wody), metalimnion (niżej położona warstwa) i hypolimnion (najniżej położona warstwa wody)

Definicja Jajo:
Co to jest jajo, komórka jajowa kobieca komórka rozrodcza organizmów wielokomórkowych, która na przykład u gadów i ptaków zawiera także żółtko (materiał odżywczy) i białko, otoczone silną błoną albo skorupką jezioro co to jest.
Definicja Jamochłony:
Co to jest wodnych zwierząt bezkręgowych zbudowanych z jamy chłonąco-trawiącej, otoczonej ścianą ciała, złożonego z dwóch warstw komórek: ektodermy i endodermy. Należą do nich: stułbiopławy, krążkopławy i jezioro definicja.
Definicja Jezioro Morenowe:
Co to jest jezioro morenowe jezioro powstałe w zagłębieniu między pagórkami morenowymi jezioro co znaczy.
Definicja Jądro Komórkowe:
Co to jest jądro komórkowe galaretowaty, kulisty twór występujący w cytoplazmie komórki, otoczony błoną jądrową, który zawiera materiał genetyczny. Wypełnia je sok jądrowy z nićmi chromatyny i jąderko jezioro słownik.

Czym jest Jezioro znaczenie w Słownik fizyka J .

  • Dodano:
  • Autor: