Definicja jamochłony. Co oznacza z jamy chłonąco-trawiącej, otoczonej ścianą ciała, złożonego z.
jamochłony co to jest

Czy przydatne?

Definicja jamochłony

Co to jest JAMOCHŁONY: jamochłony
ekipa wodnych zwierząt bezkręgowych zbudowanych z jamy chłonąco-trawiącej, otoczonej ścianą ciała, złożonego z dwóch warstw komórek: ektodermy i endodermy. Należą do nich: stułbiopławy, krążkopławy i koralowce. Rozmnażają się płciowo i bezpłciowo poprzez pączkowanie. Do jamochłonów należy około 9 tys. żyjących gatunków zwierząt

Definicja Jezioro Dystroficzne:
Co to jest jezioro dystroficzne jezioro o zakwaszonej i niewiele napowietrzonej wodzie, gdzie rozwijają się bakterie azotowe. Rezultatem tego jest ubogie życie organiczne jamochłony co to jest.
Definicja Juwenalizacja Lasu:
Co to jest jedna z form degeneracji lasów, tak zwany odmłodzenie, polegająca na stałym obniżaniu wieku drzewostanu. W lasach gospodarczo służących wiek zbiorowiska leśnego wyznacza wiek rębności gatunku jamochłony definicja.
Definicja Jonizacja:
Co to jest zmiany stanu atomu albo cząsteczki, zachodzący pod wpływem wysokiej temp., pola elektrycznego, promieniowania albo bombardowania elektronami, który bazuje na oderwaniu albo przyłączeniu jednego albo jamochłony co znaczy.
Definicja J:
Co to jest J, dżul jednostka pracy i energii w układzie SI, która równa jest pracy wykonanej poprzez siłę 1 N w kierunku jej działania na drodze o długości 1 m (1 J = 1N·1 m jamochłony słownik.

Czym jest Jamochłony znaczenie w Słownik fizyka J .

  • Dodano:
  • Autor: