Definicja fosfor. Co oznacza okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 15 i masie atomowej 30.973.
fosfor co to jest

Czy przydatne?

Definicja Fosfor

Co to jest FOSFOR: fosfor, P
pierwiastek chemiczny z V ekipy głównej układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 15 i masie atomowej 30.973. Został odnaleziony w 1669 roku poprzez alchemika Brandta, w trakcie ogrzewania zagęszczonego moczu bez dostępu powietrza. Otrzymuje się go także poprzez redukcję fosforytów w rezultacie ogrzania ich do wysokich temperatur z piaskiem i węglem w piecu elektrycznym. Występuje w kilku odmianach alotropowych, jest to białej, czerwonej, fioletowej i czarnej. W najwyższym stopniu rozpowszechniona jest odmiana biała; gęstość = 1.82 g·cm-3, temp. topnienia Tt = 44.1°C, gdzie w powietrzu ulega samozapaleniu. Świeci w ciemności w rezultacie zjawiska chemiluminescencji, w trakcie której następuje powierzchniowe utlenienie się fosforu. Fosfor biały i czerwony jest mocną trucizną (śmiertelna dawka 0.05-0.5 g). Z tego powodu zostały wycofane z użycia zapałki fosforowe. W przyrodzie rozpowszechniony jest w formie różnych związków, raczej fosforytów (ortofosforanu trójwapniowego Ca3(PO4)2) i apatytów. Fosfor jest istotnym składnikiem organizmów żywych. Występuje w białkach, wchodząc w skład fosforoproteidów i nukleoproteidów. Szczególnie bogata w fosfor jest substancja mózgowa, nerwowa, krew, mleko, żółtko jaja. Jest także ważnym składnikiem kości. Związki fosforu używa się do produkcji środków ochrony roślin, lekarstw, nawozów, zapałek (odmianę czerwonego fosforu - trójsiarczek czterofosforu P4S3) i materiałów wybuchowych

Definicja Fumarole:
Co to jest fumarole gorące wyziewy wulkaniczne, wydzielające się z kraterów i szczelin wulkanicznych, które składają się z pary wodnej i gazów (siarki, dwutlenku węgla, fluoru, chloru, siarkowodoru fosfor.
Definicja Fekalia:
Co to jest fekalia odchody, ekskrementy zwierzęce fosfor.
Definicja Fale Elektromagnetyczne:
Co to jest elektromagnetyczne rozchodzące się w przestrzeni (w próżni albo w ośrodku materialnym) zaburzenia pola elektrycznego i magnetycznego, które spowodowane są zmianami rozkładu ładunków elektrycznych. Do fosfor.
Definicja Fosfogips:
Co to jest fosfogips uboczny wytwór powstający w trakcie produkcji nawozów fosforowych fosfor.

Czym jest Fosfor znaczenie w Słownik fizyka F .

  • Dodano:
  • Autor: