Definicja ekologia. Co oznacza pomiędzy organizmami albo zespołami organizmów a otaczającym je.
ekologia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ekologia

Co to jest EKOLOGIA: ekologia
edukacja biologiczna badająca wzajemne relacje pomiędzy organizmami albo zespołami organizmów a otaczającym je środowiskiem. Zajmuje się ekosystemami, ich wewnętrzną strukturą, funkcjonowaniem i ewolucją, jest to bada miejsce zamieszkania i przystosowanie się organizmu do przyrodniczego środowiska. Ekologia tworzy teoretyczne podstawy edukacji o kształtowaniu środowiska przyrodniczego. Obiektem ekologii jest również wpływ działalności człowieka na środowisko, poszukiwanie metod zapobiegania dewastacji środowiska, tzn. obejmuje także zagadnienia ochrony środowiska. Ekologia (tak zwany biologia środowiskowa) łączy wszystkie dziedziny biologii i tworzy podstawę do zrozumienia zjawisk i mechanizmów zachodzących pośród organizmów. Istnieje sporo działów ekologii, które zajmują się wnikliwie wieloma zagadnieniami, na przykład autekologia (badająca związki organizmu ze środowiskiem, tak zwany ekologia organizmów), synekologia (ekologia ekosystemów, zespołów, populacji), sozologia (zajmuje się podstawami ochrony przyrody i jej zasobów i zapewnieniem trwałości ich użytkowania). Powstało sporo nauk z pogranicza ekologii, na przykład genetyka ekologiczna, geografia ekologiczna, parazytologia środowiskowa. Badania ekologiczne wykorzystuje się do racjonalnej gospodarki i ochrony naturalnych zasobów przyrody. Jej praktyczne wykorzystanie widoczne jest w rolnictwie i leśnictwie. Prognozuje się pojawienie szkodników pól uprawnych i lasów i opracowuje biologiczne sposoby walki ze szkodnikami. Ekologia jest rozległą dziedziną wiedzy powiązaną ze wszystkimi dziedzinami biologii i z chemią, fizyką, geografią, klimatologią, matematyką, a również z ochroną środowiska

Definicja Ekran:
Co to jest ekran 1) płaszczyzna, na którą pada obraz świetlny;2) przesłona z odpowiedniego materiału, która zabezpiecza człowieka albo urządzenie przed promieniowaniem, wysoką temperaturą itp ekologia.
Definicja Ektopaspżyty:
Co to jest pasożyty zewnętrzne pasożyty żyjące na powierzchni żywiciela i odżywiające się wewnętrznymi płynami jego ciała, na przykład krwią, płynami tkankowymi. Należą do nich: pijawki, wszy, pchły, pluskwy ekologia.
Definicja Ekoton:
Co to jest przejściowa pomiędzy dwoma albo kilkoma wieloma sąsiadującymi ekosystemami, gdzie współistnieją organizmy sąsiadujących biocenoz, na przykład skraj lasu jest ekotonem pomiędzy lasem i łąką ekologia.
Definicja Echosonda:
Co to jest urządzenie wykorzystywane do pomiaru głębokości wód albo ustalenia położenia zatopionych wraków, ławic ryb, gdzie wykorzystuje się zdarzenie echa (odbicia fal ultradźwiękowych od ciał stałych ekologia.

Czym jest Ekologia znaczenie w Słownik fizyka E .

  • Dodano:
  • Autor: