Definicja bonitacja gleb. Co oznacza użytkowej, uwzględniająca żyzność gleby, relacje wodne w.
gleb bonitacja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Bonitacja Gleb

Co to jest BONITACJA GLEB: bonitacja gleb
ocena jakości gleb pod względem ich wartości użytkowej, uwzględniająca żyzność gleby, relacje wodne w glebie, stopień kultury gleby. Do oceny wartości gleby w ustalonych uwarunkowaniach siedliskowych, wyrażającej jej umiejętność produkcyjną w ramach danego metody użytkowania, stosuje się klasy bonitacyjne gleby. Przy bonitacji uwzględnia się następujące kryteria: cechy morfologiczne i fizyczne gleb (położenie w terenie, miąższość poziomu próchniczego, strukturę, przepuszczalność podłoża, relacje wilgotnościowe), właściwości chemiczne (odczyn pH, skład chemiczny, zawartość węglanów w profilu glebowym) i wysokość nad poziomem morza. W polskim systemie bonitacji gleb odznacza się 8 klas gleb gruntów ornych (I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI) i 6 klas gleb użytków zielonych (I, II, III, IV, V, VI)

Czym jest Gleb Bonitacja znaczenie w Słownik fizyka B .