Definicja Al. Co oznacza pierwiastków o liczbie atomowej 13 i masie atomowej 26.98. Srebrzystobiały.
co to jest

Czy przydatne?

Definicja Al

Co to jest AL: Al, glin
pierwiastek chemiczny III ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 13 i masie atomowej 26.98. Srebrzystobiały metal, idealnie odbijający światło, dobry przewodnik ciepła i elektryczności. Gęstość = 2.69 g·cm-3, temp. topnienia Tt = 660°C. Metaliczny glin został wydzielony w latach 1825-1827 poprzez H.Ch. Oerstedta i F. Woehlera. W przyrodzie glin występuje w minerałach: kaolinicie [Al2(OH)4][Si2O5], silimanicie Al2SiO5, albicie Na[AlSi3O8], ortoklazie K[AlSi3O8], boksycie AlO(OH), kriolicie Na3[AlF6], korundzie Al2O3, gibsycie Al(OH)3 i w wielu innych. Glin jest otrzymywany w rezultacie elektrolizy roztworu trójtlenku glinowego Al2O3 (wyodrębnionego uprzednio z boksytu) w stopionym kriolicie. Glin i jego wodorotlenki rozpuszczają się w alkaliach dając czterohydrokso- ([Al(OH)4]-) i sześciohydroksogliniany ([Al(OH)6]3-). W reakcji wodorotlenków glinu z kwasami powstają sole. W najwyższym stopniu znanym połączeniem glinu z tlenem jest otrzymywany w wysokich temperaturach, trudno topliwy i bardzo twardy -Al2O3 (korund), krystalizujący w układzie heksagonalnym. Prócz niego występuje sporo innych, regularnie uwodnionych odmian Al2O3, pozyskiwanych z wodorotlenków glinu w niższych temperaturach. Spiekanie Al2O3 z tlenkami metali dwuwartościowych prowadzi do stworzenia spineli. Glin łatwo reaguje z fluorowcami. Techniczne znaczenie mają stopy glinu z innymi metalami, odznaczające się niskim ciężarem właściwym (duraluminium, magnalium, skleron). Są one użytkowane w przemyśle lotniczym i samochodowym. Metaliczny glin służy do produkcji elementów codziennego użytku, przewodów elektrycznych, aparatury chemicznej, zwierciadeł teleskopowych, folii używanej powszechnie do pakowania. Sproszkowany glin jest składnikiem farb i materiałów wybuchowych. Glinokrzemiany są fundamentalnymi składnikami wyrobów ceramicznych. Zabarwione kryształy korundu znane są jako kamienie szlachetne (kamienie ozdobne) - rubiny, szafiry - używane technicznie w konstrukcji laserów. Chlorek glinu AlCl3 użytkowany jest jako katalizator, a glinowodorek litu LiAlH4 jako reduktor w syntezach organicznych. Jedynym w Polsce producentem aluminium pierwotnego i największym producentem blach i taśm z aluminium i jego stopów jest Huta Aluminium "Konin" S.A

Definicja Anatomia:
Co to jest budowie wewnętrznej organizmu, której obiektem jest położenie i kształty narządów, tkanek, komórek, szczegółowy opis budowy danych struktur, badanie podobieństw i różnic w budowie narządów różnych al.
Definicja Arboretum:
Co to jest arboretum teren z uprawą różnych gatunków drzew i krzewów, wydzielony w szczególności dla celów naukowo-badawczych i hodowlanych, na przykład ogrody botaniczne al.
Definicja As:
Co to jest pierwiastek chemiczny V ekipy głównej układu okresowego o liczbie atomowej 33, masie atomowej 74.92 i gęstości =5.7 g·cm-3. Istnieje co najmniej w dwóch odmianach alotropowych, jest to szarej i al.
Definicja Antropogeniczny:
Co to jest antropogeniczny spowodowany, powodowany poprzez człowieka al.

Czym jest Al znaczenie w Słownik fizyka A .

  • Dodano:
  • Autor: