Definicja Zastaw. Czym jest którego kluczowym celem jest zabezpieczenie wierzytelności. W przypadku.
zastaw co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zastaw

Co to jest ZASTAW: to ograniczone prawo rzeczowe, którego kluczowym celem jest zabezpieczenie wierzytelności. W przypadku niemożności zaspokojenia wierzyciela poprzez dłużnika, wierzyciel ma prawo do sprzedaży rzeczy objętej zastawem i zaspokojenia się z uzyskanej sumy. Ponadto wierzyciel ma pierwszeństwo do zaspokojenia się z rzeczy zabezpieczonej zastawem przed innymi wierzycielami.Zastaw może być ustanowiony tylko na rzeczach ruchomych (zastaw na rzeczach) albo na nie wszystkich prawach zbywalnych (zastaw na prawach) na przykład akcjach, obligacjach.

Czym jest Zastaw znaczenie w Słownik Z .