Definicja Ubezpieczenie bezskładkowe. Czym jest której Ubezpieczający zaprzestał opłacania składek.
ubezpieczenie bezskładkowe co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ubezpieczenie bezskładkowe

Co to jest UBEZPIECZENIE BEZSKŁADKOWE: umowa ubezpieczenia, dla której Ubezpieczający zaprzestał opłacania składek, a nie złoży wniosku o wypłatę wartości wykupu. W rezultacie takiego przekształcenia Ubezpieczający zwolniony jest z obowiązku opłacania składek, zaś suma ubezpieczenia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, bądź suma ubezpieczenia jest utrzymana na dotychczasowej wysokości, a wydatki funkcjonowania polisy i wydatki ryzyka są pobierane z wartości polis – a ochrona trwa do wyczerpania wartości polisy. Jednocześnie wygasają wszystkie ochrony ubezpieczeniowe zawarte w ramach umów dodatkowych.

Czym jest Ubezpieczenie bezskładkowe znaczenie w Słownik U .