Definicja Ubezpieczający. Czym jest osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie.
ubezpieczający co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ubezpieczający

Co to jest UBEZPIECZAJĄCY: strona umowy ubezpieczenia, osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem i zobowiązuje się do uiszczania składki ubezpieczeniowej.

Czym jest Ubezpieczający znaczenie w Słownik U .