Definicja Przewłaszczenie na zabezpieczenie. Czym jest zabezpieczenia wykonania ustalonych.
przewłaszczenie zabezpieczenie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Co to jest PRZEWŁASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE: jest jedną z form zabezpieczenia wykonania ustalonych zobowiązań pieniężnych. To jest umowa, gdzie właściciel (dłużnik, zbywca) jakiejś rzeczy ruchomej przenosi prawo do tej rzeczy na swojego wierzyciela. Równocześnie umowa ta zawiera warunek, iż w chwili spłacenia długu w ustalonym terminie to przeniesienie własności traci moc i zbywca znów staje się jej właścicielem. Umowa ta może dotyczyć tylko rzeczy ruchomych.

Czym jest Przewłaszczenie na znaczenie w Słownik P .