Definicja Przepięcie. Czym jest niż uderzenie pioruna. To jest nagła zmiana parametrów prądu.
przepięcie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Przepięcie

Co to jest PRZEPIĘCIE: Powstaje z przyczyn innych niż uderzenie pioruna. To jest nagła zmiana parametrów prądu elektrycznego powodująca uszkodzenie albo zniszczenie ubezpieczonego mienia, wskutek stworzenia nagłego i krótkotrwałego napięcia prądu wyższego od znamionowanego dla danego urządzenia, instalacji, linii albo sieci.

Czym jest Przepięcie znaczenie w Słownik P .