Definicja Poręczenie cywilne. Czym jest poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać.
poręczenie cywilne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Poręczenie cywilne

Co to jest PORĘCZENIE CYWILNE: to jest umowa, gdzie poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie, jeśli dłużnik nie wykona zobowiązania w ustalonym czasie. Umowa poręczenia powinna być zawarta pisemnie pod rygorem nieważności. Umowa poręczenia może obejmować również dług przyszły, którego wysokość jest z góry oznaczona. Taka umowa może zostać odwołana w każdym czasie, lecz przed powstaniem długu.

Czym jest Poręczenie cywilne znaczenie w Słownik P .