Definicja Osobowe ubezpieczenia. Czym jest zaliczamy umowy ubezpieczenia, których element może.
osobowe ubezpieczenia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Osobowe ubezpieczenia

Co to jest OSOBOWE UBEZPIECZENIA: Do ubezpieczeń osobowych zaliczamy umowy ubezpieczenia, których element może zwłaszcza dotyczyć:• przy ubezpieczeniu na życie - zgon albo dożycie poprzez podmiot umowy oznaczonego wieku,• przy ubezpieczeniu następstw niefortunnych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Czym jest Osobowe ubezpieczenia znaczenie w Słownik O .