Definicja Osoba bliska. Czym jest rodziny ubezpieczonego – rodzice, współmałżonek, dzieci.
osoba blka co to jest

Czy przydatne?

Definicja Osoba bliska

Co to jest OSOBA BLISKA: zazwyczaj członek najbliższej rodziny ubezpieczonego – rodzice, współmałżonek, dzieci, rodzeństwo, przysposobiony, osoba pozostająca z ubezpieczonym w nieformalnym związku.

Czym jest Osoba bliska znaczenie w Słownik O .