Definicja Odpowiedzialność cywilna. Czym jest regulaminów prawa cywilnego odpowiedzialność za.
odpowiedzialność cywilna co to jest

Czy przydatne?

Definicja Odpowiedzialność cywilna

Co to jest ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA: powstała opierając się na regulaminów prawa cywilnego odpowiedzialność za szkody na osobie albo mieniu, zobowiązująca sprawcę do naprawienia tej szkody. Rozróżniamy dwa typy odpowiedzialności cywilnej: kontraktową – nie wywiązanie się z warunków umowy i deliktową – wyrządzenie komuś krzywdy.

Czym jest Odpowiedzialność cywilna znaczenie w Słownik O .