Definicja Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG). Czym jest Komisję Nadzoru Finansowego.
komja papierów wartościowych co to jest

Czy przydatne?

Definicja Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG)

Co to jest KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD (KPWIG): od dnia 19 września 2006r. – Komisję Nadzoru Finansowego - to państwowy urząd, który sprawuje nadzór nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w dziedzinie publicznego obrotu papierami wartościowymi i towarami giełdowymi i nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych i rynku towarów giełdowych. KPWiG ma siedzibę w Warszawie, została utworzona 22 marca 1991 roku na mocy ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.

Czym jest Komisja Papierów znaczenie w Słownik K .