Definicja Inkaso. Czym jest bezgotówkowych. Bazuje na złożeniu poprzez podawcę polecenia w banku.
inkaso co to jest

Czy przydatne?

Definicja Inkaso

Co to jest INKASO: jest metodą rozliczeń bezgotówkowych. Bazuje na złożeniu poprzez podawcę polecenia w banku, aby ten zainkasował ustaloną kwotę pieniędzy w zamian za wydanie dokumentów potwierdzających prawo własności do towaru albo w zamian za zabezpieczenie zapłaty należności. Obiektem inkasa mogą być dokumenty handlowe, takie jak: dokumenty ubezpieczeniowe, świadectwo pochodzenia, faktury, dokumenty transportowe bądź finansowe (weksle).

Czym jest Inkaso znaczenie w Słownik I .