Definicja Hipoteka. Czym jest rzeczowych na nieruchomości, które służy zabezpieczeniu oznaczonej.
hipoteka co to jest

Czy przydatne?

Definicja Hipoteka

Co to jest HIPOTEKA: jedno z ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, które służy zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności. Pozwala ono wierzycielowi na zaspokojenie swoich należności z nieruchomości, z wyjątkiem tego czyją własnością stała się ta nieruchomość. Hipoteka może zostać ustanowiona tylko na nieruchomości, zabezpiecza wyłącznie wierzytelności pieniężne i może być wyrażona jedynie w oznaczonej sumie pieniężnej.

Czym jest Hipoteka znaczenie w Słownik H .