Definicja Giełda Papierów Wartościowych (GPW). Czym jest mającą na celu zapewnienie możliwości.
giełda papierów wartościowych co to jest

Czy przydatne?

Definicja Giełda Papierów Wartościowych (GPW)

Co to jest GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW): jest publiczną organizacją mającą na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru, i tym podobne) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Zamiana taka regulowana jest poprzez regulamin giełdy, ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych i Komisję Papierów Wartościowych i GiełdNa warszawskiej giełdzie zarówno emisja jak i zakup papierów na rynku pierwotnym, jak i handel na rynku wtórnym dzieje się przy udziale Domów Maklerskich. Głównymi indeksami giełdy warszawskiej są WIG i WIG20 i MIDWIG.

Czym jest Giełda Papierów Wartościowych znaczenie w Słownik G .