Definicja Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Czym jest Zakład Ubezpieczeń Socjalnych, wg nowego.
fundusz ubezpieczeń co to jest

Czy przydatne?

Definicja Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Co to jest FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: (FUS) składka wpłacana do Zakład Ubezpieczeń Socjalnych, wg nowego mechanizmu będzie dzielona między odpowiednie fundusze:• emerytalny (wypłaty emerytur),• rentowy (wypłaty rent),• chorobowy (wypłaty zasiłków chorobowych i świadczeń rehabilitacyjnych),• wypadkowy (świadczenia wypadkowe i dolegliwości zawodowe),• rezerwowe (jako uzupełnienie funduszy rentowych, wypadkowych i chorobowych).

Czym jest Fundusz Ubezpieczeń znaczenie w Słownik F .