Definicja Wyceny Dzień. Czym jest sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartościowych Spółka akcyjna.
dzień wyceny co to jest

Czy przydatne?

Definicja Wyceny Dzień

Co to jest DZIEŃ WYCENY: to dzień, gdzie odbyła się sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartościowych Spółka akcyjna, i gdzie wycenia się aktywa funduszu, określa się wartość zobowiązań funduszu, oblicza wartość aktywów netto funduszu i wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa.

Czym jest Dzień Wyceny znaczenie w Słownik D .