Definicja Dobrowolne poddanie się egzekucji. Czym jest należności. To jest akt notarialny, gdzie.
dobrowolne poddanie egzekucji co to jest

Czy przydatne?

Definicja Dobrowolne poddanie się egzekucji

Co to jest DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ EGZEKUCJI: stanowi formę zabezpieczenia należności. To jest akt notarialny, gdzie dłużnik dobrowolnie poddaje się egzekucji. Akt zawiera wymóg dłużnika do zapłaty określonej sumy i ustala termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności. Posiadając taki akt notarialny wierzyciel może wystąpić bezpośrednio do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, a po jej uzyskaniu wszcząć postępowanie egzekucyjne. Procedura taka nie wymaga już sądowego dochodzenia należności zabezpieczonej oświadczeniem zawartym w akcie notarialnym. Dobrowolne poddanie się egzekucji bazuje, więc na uproszczeniu procedury windykacyjnej. Zwykle mamy z nią do czynienia na przykład przy sprzedaży nieruchomości, jeśli w chwili sporządzania aktu notarialnego cała stawka nie została uiszczona poprzez kupującego (na przykład gdy część środków będzie pochodziła z kredytu udzielonego poprzez bank), wtedy w akcie notarialnym zawarta jest formuła dobrowolnego poddania się egzekucji w przekonaniu art. 744 § 1 k.p.c.

Czym jest Dobrowolne poddanie się znaczenie w Słownik D .