Czym jest zmienna niezależna? Słownik zmienna związana z definicją funkcji (odwzorowania) i to jest.
zmienna niezależna co to jest

Czy przydatne?

zmienna niezależna co to znaczy

Definicja ZMIENNA NIEZALEŻNA: zmienna związana z definicją funkcji (odwzorowania) i to jest ta zmienna, której dziedziną jest tematyka funkcji. Jeżeli funkcja f jest rozważana jako funkcja wielu zmiennych: x1,...,xn, których zespół (x1,...,xn) jest dowolnym elementem dziedziny D funkcji f, to każdą z tych zmiennych nazywa się niezależną. W odróżnieniu do zmiennej (zmiennych) niezależnych, zmienną (zmienne) zmieniającą się w przeciwdziedzinie funkcji nazywa się zmienną (zmiennymi) zależną.

Czym jest zmienna niezależna znaczenie w Słownik matematyka Z .