Czym jest zmienna losowa? Słownik definicja występujące w zagadnieniach związanych z rachunkiem.
zmienna losowa co to jest

Czy przydatne?

zmienna losowa co to znaczy

Definicja ZMIENNA LOSOWA: definicja występujące w zagadnieniach związanych z rachunkiem prawdopodobieństwa i statystyką matematyczną, wykorzystywane matematyzacji różnorodnych zagadnień dotyczących zjawisk losowych występujących w rzeczywistości. Jeśli Ω jest zbiorem wszystkich możliwych wyników jakiegoś doświadczenia losowego, a (Ω,S,p) jego przestrzenią probabilistyczną (prawdopodobieństwo), to zmienną losową nazywa się taką funkcję X: Ω R, iż dla każdej liczby x ∈ R zestaw tych zdarzeń elementarnych ω ∈ Ω, dla których X(ω) < x jest zdarzeniem, a więc elementem rodziny S, regularnie oznaczanym symbolicznie jako X < x.

Czym jest zmienna losowa znaczenie w Słownik matematyka Z .