Czym jest zmienna losowa wektorowa? Słownik wielowymiarowa zmienna losowa) - zakończony ciąg (X1.
zmienna losowa wektorowa co to jest

Czy przydatne?

zmienna losowa wektorowa co to znaczy

Definicja ZMIENNA LOSOWA WEKTOROWA: (wielowymiarowa zmienna losowa) - zakończony ciąg (X1,...,Xn) zmiennych losowych wspólnej przestrzeni probabilistycznej (Ω,S,p). Liczba n wyrazów tego ciągu nazywa się wymiarem tej wektorowej zmiennej losowej. Jej dystrybuanta F jest funkcją ustaloną dla (x1,...,xn) ∈ Rn wzorem F(x1,...,xn) = p(X1 ≤ x1,...,Xn ≤ xn), gdzie X1 ≤ x1,...,Xn ≤ xn jest zdarzeniem złożonym z tych zdarzeń elementarnych ω ∈ Ω, które spełniają układ nierówności: Xi(ω) ≤ xi dla i = 1,..., n.

Czym jest zmienna losowa wektorowa znaczenie w Słownik matematyka Z .