Czym jest zmiana układu współrzędnych? Słownik jeżeli na płaszczyźnie (albo w przestrzeni) prócz.
zmiana układu współrzędnych co to jest

Czy przydatne?

zmiana układu współrzędnych co to znaczy

Definicja ZMIANA UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH: jeżeli na płaszczyźnie (albo w przestrzeni) prócz kartezjańskiego układu współrzędnych Oxy jest określony drugi taki układ O´x´y´, a (x,y) i (x´,y´) są adekwatnie współrzędnymi tego samego punktu w obu tych układach współrzędnych, to pomiędzy nimi zachodzą związki x = x´cosα - εy´sinα + a, y = x´sinα + εy´cosα + b, gdzie (a,b) są współrzędnymi początku O´ układu współrzędnych O´x´y´ w układzie współrzędnych Oxy, α jest miarą kąta skierowanego pomiędzy dodatnimi zwrotami osi Ox i O´x´, a ε = 1, gdy oba układy określają orientacje właściwe, zaś ε = - 1 w przeciwnym przypadku. Przy zmianie układu współrzędnych należycie zmieniają się również współrzędne wektorów i równania figur.

Czym jest zmiana układu współrzędnych znaczenie w Słownik matematyka Z .