Czym jest zmiana granic sumowania? Słownik sumę a1 +... + an skończonej ilości składników można.
zmiana granic sumowania co to jest

Czy przydatne?

zmiana granic sumowania co to znaczy

Definicja ZMIANA GRANIC SUMOWANIA: sumę a1 +... + an skończonej ilości składników można zapisać dzięki znaku sumowania ∑w różny sposób, a mianowiciedla p ∈ Z. Zmiana jednego z tych sposobów na drugi nazywa się zmianą granic sumowania.

Czym jest zmiana granic sumowania znaczenie w Słownik matematyka Z .