Czym jest zgodność orientacji sąsiednich komórek? Słownik sąsiednie komórki (sympleksy.
zgodność orientacji co to jest

Czy przydatne?

zgodność orientacji sąsiednich komórek co to znaczy

Definicja ZGODNOŚĆ ORIENTACJI SĄSIEDNICH KOMÓREK: sąsiednie komórki (sympleksy) ukierunkowane o równych wymiarach mają orientacje właściwe, gdy na wspólnej ścianie o wymiarze o 1 niższym indukują orientacje przeciwne. Fakt ten można zastosować do rozpropagowania orientacji jednej n-wymiarowej ściany n-wymiarowego kompleksu na pozostałe jego ściany (jeżeli to jest kompleks orientowalny) albo do stwierdzenia jego nieorientowalności. Na rysunku ostrosłupa pokazano rozpropagowywanie zadanej orientacji jego podstawy [ABCD] na sąsiednie jego ściany [ABS] i [BCS], a na rysunku rozciętej i rozprostowanej wstęgi Möbiusa pokazano sprawdzenie jej nieorientowalności opierające na stwierdzeniu, iż komórki [ABCF] i [ABED], jeżeli są ukierunkowane odpowiednio z sąsiadującą z nimi komórką [CDEF], to na wspólnej ścianie [AB] indukują orientacje właściwe (od A do B).

Czym jest zgodność orientacji sąsiednich komórek znaczenie w Słownik matematyka Z .