Czym jest zerowanie się? Słownik przyjmowanie wartości 0 w ustalonym punkcie poprzez rozważaną.
zerowanie co to jest

Czy przydatne?

zerowanie się co to znaczy

Definicja ZEROWANIE SIĘ: przyjmowanie wartości 0 w ustalonym punkcie poprzez rozważaną funkcję. Mówi się na przykład, iż wielomian x2 - 1 zeruje się w punktach - 1 i 1, a pole wektorowe v w R2 o współrzędnych wektora v(x,y) równych (- y,x) zeruje się w punkcie (0,0).

Czym jest zerowanie się znaczenie w Słownik matematyka Z .