Czym jest zero? Słownik liczba całkowita oznaczana cyfrą 0, niekiedy zaliczana również do liczb.
zero co to jest

Czy przydatne?

zero co to znaczy

Definicja ZERO: liczba całkowita oznaczana cyfrą 0, niekiedy zaliczana również do liczb naturalnych, będąca elementem neutralnym dla dodawania liczb. Poprzez analogię do tej ostatniej własności niekiedy zerem nazywa się albo cyfrą 0 znaczy przedmioty neutralne innych działań dodawania, na przykład funkcji, wektorów itp.

Czym jest zero znaczenie w Słownik matematyka Z .