Czym jest zdarzenia przeciwne? Słownik takie zdarzenia A i B odnoszące się do tego samego.
zdarzenia przeciwne co to jest

Czy przydatne?

zdarzenia przeciwne co to znaczy

Definicja ZDARZENIA PRZECIWNE: takie zdarzenia A i B odnoszące się do tego samego doświadczenia losowego o przestrzeni zdarzeń elementarnych X, iż A ∪ B = X i A∩B = ∅, a więc każdy z tych zbiorów jest dopełnieniem drugiego z nich do przestrzeni X; na przykład jeśli w jednorazowym rzucie kostką do gry zjawisko A bazuje na wyrzuceniu 6 oczek, to zjawisko przeciwne bazuje na wyrzuceniu którejkolwiek ilości oczek różnej od 6. Jeżeli prawdopodobieństwo jednego ze zdarzeń przeciwnych wynosi p, to prawdopodobieństwo drugiego z nich wynosi 1 - p.

Czym jest zdarzenia przeciwne znaczenie w Słownik matematyka Z .