Czym jest zdarzenia elementarne? Słownik w rachunku prawdopodobieństwa: wszystkie możliwe rezultaty.
zdarzenia elementarne co to jest

Czy przydatne?

zdarzenia elementarne co to znaczy

Definicja ZDARZENIA ELEMENTARNE: w rachunku prawdopodobieństwa: wszystkie możliwe rezultaty danego doświadczenia losowego, na przykład dla doświadczenia polegającego na rzucie kostką do gry zestaw zdarzeń elementarnych złożona jest z sześciu możliwości, odpowiadających liczbom od 1 do 6 wyrzuconych oczek, a dla doświadczenia polegającego na dwukrotnym rzucie kostką do gry zestaw zdarzeń elementarnych ma 36 przedmiotów, odpowiadających wszystkim parom liczb od 1 do 6. Z kolei dla doświadczenia polegającego na następnym wyciągnięciu dwóch kart z talii o 52 kartach zestaw zdarzeń elementarnych ma 52·51 = 2652 przedmioty, ponieważ wyciągnięte karty muszą być różne.

Czym jest zdarzenia elementarne znaczenie w Słownik matematyka Z .