Czym jest zdanie? Słownik w logice, odmiennie niż w gramatyce, poprzez zdanie rozumie się taką.
zdanie co to jest

Czy przydatne?

zdanie co to znaczy

Definicja ZDANIE: w logice, odmiennie niż w gramatyce, poprzez zdanie rozumie się taką wypowiedź, której przysługuje ocena prawdziwości albo fałszywości. Zwrot „przysługuje ocena”, użyty ponad, znaczy, iż wypowiedź jest prawdziwa albo fałszywa, aczkolwiek możemy nie móc rozstrzygnąć, którą z tych cech zdanie posiada, na przykład wypowiedzi: „Ludzkość przetrwa jeszcze co najmniej 10 000 lat”, 2 + 2 = 10, 3 ≤ 7, są zdaniami, a wypowiedzi: „Czy dziś jest wtorek?”, x < 5, x2 + 1 ≥ 0, nie są zdaniami w sensie wykorzystywanym w logice.

Czym jest zdanie znaczenie w Słownik matematyka Z .