Definicja: Zdanie

Podoba się?

     

Znaczenie: w logice, inaczej niż w gramatyce, przez zdanie rozumie się taką wypowiedź, której przysługuje ocena prawdziwości lub fałszywości. Zwrot „przysługuje ocena”, użyty powyżej, oznacza, że wypowiedź jest prawdziwa lub fałszywa, choć możemy nie móc rozstrzygnąć, którą z tych cech zdanie posiada, np. wypowiedzi: „Ludzkość przetrwa jeszcze przynajmniej 10 000 lat”, 2 + 2 = 10, 3 ≤ 7, są zdaniami, a wypowiedzi: „Czy dziś jest wtorek?”, x < 5, x2 + 1 ≥ 0, nie są zdaniami w sensie używanym w logice.

Pozostałe pojęcia z matematyki na literę Z

Definicje matematyczne:

  • rozwinięcie dwójkowe zapisanie liczby w → dwójkowym systemie liczbowym
  • konchoida płaskiej C o równaniu ρ = f(α) we współrzędnych biegunowych
  • mnożenie przemienne mnożenie, że dla każdych dwóch czynników a i b zachodzi równość a&#
  • ar jednostka pola równa 100 m2
  • exp symbol używany do oznaczania funkcji wykładniczej x → ex

Co oznacza zdanie? oblicz!

Szkoła Zdanie zadanie z matematyki.

Korepetycje z zdanie dla uczniów.