Czym jest Zdanie? Co znaczy w logice, inaczej niż w gramatyce, przez zdanie rozumie się taką wypowiedź, której przysługuje. Słownik zdanie przykłady.
przykłady zdanie znaczenie

Czy przydatne?

Co znaczy Zdanie

Czym jest: w logice, inaczej niż w gramatyce, przez zdanie rozumie się taką wypowiedź, której przysługuje ocena prawdziwości lub fałszywości. Zwrot „przysługuje ocena”, użyty powyżej, oznacza, że wypowiedź jest prawdziwa lub fałszywa, choć możemy nie móc rozstrzygnąć, którą z tych cech zdanie posiada, np. wypowiedzi: „Ludzkość przetrwa jeszcze przynajmniej 10 000 lat”, 2 + 2 = 10, 3 ≤ 7, są zdaniami, a wypowiedzi: „Czy dziś jest wtorek?”, x < 5, x2 + 1 ≥ 0, nie są zdaniami w sensie używanym w logice.

Co to jest Zdanie znaczenie w Słownik matematyka Z .