Definicja: Zdanie

Podoba się?

     

Znaczenie: w logice, inaczej niż w gramatyce, przez zdanie rozumie się taką wypowiedź, której przysługuje ocena prawdziwości lub fałszywości. Zwrot „przysługuje ocena”, użyty powyżej, oznacza, że wypowiedź jest prawdziwa lub fałszywa, choć możemy nie móc rozstrzygnąć, którą z tych cech zdanie posiada, np. wypowiedzi: „Ludzkość przetrwa jeszcze przynajmniej 10 000 lat”, 2 + 2 = 10, 3 ≤ 7, są zdaniami, a wypowiedzi: „Czy dziś jest wtorek?”, x < 5, x2 + 1 ≥ 0, nie są zdaniami w sensie używanym w logice.

Pozostałe pojęcia z matematyki na literę Z

Definicje matematyczne:

  • galon objętości, używana w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
  • komutator grupy G, której działanie grupowe oznaczamy jak mnożenie bez kropki
  • więzy teoretycznej: fizyczne przyczyny ograniczenia ruchu, zwanego
  • liczba oznaczający liczby różnych rodzajów, nie mający określenia w
  • konaksjalność parabole lub stożki mogą być lub nie być konaksjalne

Co oznacza zdanie? oblicz!

Szkoła Zdanie zadanie z matematyki.

Korepetycje z zdanie dla uczniów.