Czym jest Zdanie? Co to znaczy taką wypowiedź, której przysługuje ocena prawdziwości lub fałszywości. Zwrot „przysługuje? Opis zdanie matematyka.
znaczenie, definicja, tłumaczenie, co znaczy, co oznacza, co to jest, słownik, wyjaśnienie

Co to znaczy Zdanie

Czym jest: w logice, inaczej niż w gramatyce, przez zdanie rozumie się taką wypowiedź, której przysługuje ocena prawdziwości lub fałszywości. Zwrot „przysługuje ocena”, użyty powyżej, oznacza, że wypowiedź jest prawdziwa lub fałszywa, choć możemy nie móc rozstrzygnąć, którą z tych cech zdanie posiada, np. wypowiedzi: „Ludzkość przetrwa jeszcze przynajmniej 10 000 lat”, 2 + 2 = 10, 3 ≤ 7, są zdaniami, a wypowiedzi: „Czy dziś jest wtorek?”, x < 5, x2 + 1 ≥ 0, nie są zdaniami w sensie używanym w logice.

Pozostałe pojęcia z matematyki na literę Z