Znaczenie: Zdanie

Oceń przydatność:

     

» w logice, inaczej niż w gramatyce, przez zdanie rozumie się taką wypowiedź, której przysługuje ocena prawdziwości lub fałszywości. Zwrot „przysługuje ocena”, użyty powyżej, oznacza, że wypowiedź jest prawdziwa lub fałszywa, choć możemy nie móc rozstrzygnąć, którą z tych cech zdanie posiada, np. wypowiedzi: „Ludzkość przetrwa jeszcze przynajmniej 10 000 lat”, 2 + 2 = 10, 3 ≤ 7, są zdaniami, a wypowiedzi: „Czy dziś jest wtorek?”, x < 5, x2 + 1 ≥ 0, nie są zdaniami w sensie używanym w logice.


Pozostałe pojęcia z przedmiotu szkolnego matematyki na literę Z

Definicje matematyczne:

  • hiperpowierzchnia - dla n ≥ 3 jest to (n-1)-wymiarowa powierzchnia w n-wymiarowej
  • dolny kres - zob. kres dolny
  • kula wpisana - w wielościan jest kulą styczną do wszystkich ścian tego wielościanu

Co oznacza zdanie? oblicz!

Szkoła - zadanie z matematyki.