Czym jest zbiór rozwiązań? Słownik najczęściej odnosząc się do zagadnień (na przykład równań czy.
zbiór rozwiązań co to jest

Czy przydatne?

zbiór rozwiązań co to znaczy

Definicja ZBIÓR ROZWIĄZAŃ: najczęściej odnosząc się do zagadnień (na przykład równań czy nierówności) mających nieskończenie sporo rozwiązań rozważa się zestaw wszystkich rozwiązań takiego zagadnienia, nazywając go krócej, zbiorem rozwiązań tego zagadnienia. Regularnie interesuje nas struktura (budowa) takiego zbioru, na przykład zbiorem rozwiązań nierówności jest najczęściej przedział albo suma kilku rozłącznych przedziałów, zbiorem rozwiązań równania trygonometrycznego jest zazwyczaj zestaw nieskończony liczb różniących się o całkowitą wielokrotność pewnej liczby albo suma kilku takich zbiorów, zaś zbiorem rozwiązań układu równań liniowych o n niewiadomych jest zestaw pusty, pkt., prosta albo (n-r) - wymiarowa płaszczyzna w przestrzeni Rn, gdzie r jest rzędem macierzy współczynników (a więc ilością niezależnych równań) tego układu.

Czym jest zbiór rozwiązań znaczenie w Słownik matematyka Z .