Czym jest Miary Według Zbieżność? Słownik ciąg (fn) mierzalnych funkcji rzeczywistych, ustalonych w.
zbieżność według miary co to jest

Czy przydatne?

Miary Według Zbieżność co to znaczy

Definicja ZBIEŻNOŚĆ WEDŁUG MIARY: ciąg (fn) mierzalnych funkcji rzeczywistych, ustalonych w mierzalnym podzbiorze D przestrzeni X z miarą μ, nazywa się zbieżnym wg miary (albo asymptotycznie zbieżnym) do mierzalnej funkcji rzeczywistej f, gdy dla każdej liczby ε > 0 ciąg μ (En,ε) jest zbieżny do zera, gdzie En,ε jest zbiorem tych przedmiotów x ∈ D, dla których zachodzi nierówność |f(x) - fn(x)| ∈ ε.

Czym jest Miary Według Zbieżność znaczenie w Słownik matematyka Z .