Czym jest zbieżność punktowa? Słownik odnosi się do ciągu (fn) odwzorowań mających wspólną.
zbieżność punktowa co to jest

Czy przydatne?

zbieżność punktowa co to znaczy

Definicja ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA: odnosi się do ciągu (fn) odwzorowań mających wspólną dziedzinę D i przyjmujących wartości w tej samej przestrzeni topologicznej X. Funkcję f, ustaloną w podzbiorze A zbioru D i przyjmującą wartości w przestrzeni X, nazywa się punktową granicą ciągu (fn) w zbiorze A, gdy dla każdego x ∈ A jest, na przykład jeżeli fn(x) = xn dla x ∈ R i n ∈ N, to ciąg ten jest punktowo zbieżny w przedziale (- 1,1] do funkcji f, określonej w tym przedziale wzorami: f(x) = 0 gdy |x| < 1, f(1) = 1. Warto zauważyć, iż przy zbieżności punktowej granica ciągu funkcji ciągłych może być funkcją ciągłą.

Czym jest zbieżność punktowa znaczenie w Słownik matematyka Z .