Czym jest zależność? Słownik zmienej y od zmiennej x bazuje na tym, iż każdej zmianie zmiennej x.
zależność co to jest

Czy przydatne?

zależność co to znaczy

Definicja ZALEŻNOŚĆ: zmienej y od zmiennej x bazuje na tym, iż każdej zmianie zmiennej x odpowiada ustalona zmiana zmiennej y. Matematycznym opisem zależności są w pierwszej kolejności funkcje, a niekiedy również inne stosunki.

Czym jest zależność znaczenie w Słownik matematyka Z .