Czym jest wzory Cardana? Słownik wyrażają wszystkie trzy pierwiastki (normalnie zespolone) równania.
wzory cardana co to jest

Czy przydatne?

wzory Cardana co to znaczy

Definicja WZORY CARDANA: wyrażają wszystkie trzy pierwiastki (normalnie zespolone) równania algebraicznego III stopnia y3 + py + q = 0, w formie kanonicznej, równościami: y1 = u + v, y2 = ε u + ε 2v, y3 = ε 2u + ε v, gdzie u i v są rozwiązaniami pomocniczego układu równań: u3 + v3 = - q,3uv = - p, którego rozwiązanie sprowadza się do rozwiązania równania kwadratowego, a. Rozwiązania u, v wymienionego układu równań oblicza się ze wzorów:,gdzie znak pierwiastka znaczy którykolwiek z dwóch pierwiastków wyrażenia podpierwiastkowego. Geronimo Cardano - matematyk wł. (1501 - 1576), jako pierwszy podał ogólne rozwiązanie równania algebraicznego III stopnia.

Czym jest wzory Cardana znaczenie w Słownik matematyka W .