Czym jest wykres funkcji? Słownik dla funkcji f: X Y to jest podzbiór Wf iloczynu kartezjańskiego.
wykres funkcji co to jest

Czy przydatne?

wykres funkcji co to znaczy

Definicja WYKRES FUNKCJI: dla funkcji f: X Y to jest podzbiór Wf iloczynu kartezjańskiego X×Y, złożony z wszystkich par (x,y), gdzie x ∈ X a y ∈ Y, spełniających równość y = f(x). Dla funkcji rzeczywistej zmiennej rzeczywistej to jest więc zestaw par liczb rzeczywistych, który można utożsamiać dzięki kartezjańskiego układu współrzędnych na płaszczyźnie ze zbiorem punktów tej płaszczyzny. Z racji na jednoznaczność przyporządkowania, jakim jest funkcja, zestaw ten ma z każdą prostą prostopadłą do osi odciętych najwyżej jeden pkt. wspólny, a więc jest jednolistnie położony względem tej osi.

Czym jest wykres funkcji znaczenie w Słownik matematyka W .