Czym jest współrzędne wektora? Słownik w kartezjańskim układzie współrzędnych na płaszczyźnie albo.
współrzędne wektora co to jest

Czy przydatne?

współrzędne wektora co to znaczy

Definicja WSPÓŁRZĘDNE WEKTORA: w kartezjańskim układzie współrzędnych na płaszczyźnie albo w przestrzeni współrzędnymi wektora swobodnego są różnice współrzędnych o tych samych numerach końca i początku wektora zaczepionego, będącego którymkolwiek reprezentantem tego wektora swobodnego. Jeżeli na przykład A(a1,a2,a3), B(b1,b2,b3), to wektor swobodny u, reprezentowany poprzez wektor, ma współrzędne (u1,u2,u3), gdzie ui = bi - ai dla i = 1, 2, 3.

Czym jest współrzędne wektora znaczenie w Słownik matematyka W .