Czym jest wektor swobodny? Słownik klasa u wszystkich wzajemnie równoważnych wektorów zaczepionych.
wektor swobodny co to jest

Czy przydatne?

wektor swobodny co to znaczy

Definicja WEKTOR SWOBODNY: klasa u wszystkich wzajemnie równoważnych wektorów zaczepionych przestrzeni euklidesowej. Każdy wektor zaczepiony, należący do tej klasy, nazywa się reprezentantem wektora swobodnego u. Na wektory swobodne przenoszą się działania dodawania wektorów zaczepionych w tym samym punkcie (dodawanie wektorów) i mnożenia ich poprzez liczby rzeczywiste. Względem tych działań zestaw wszystkich wektorów swobodnych n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej jest n-wymiarową przestrzenią liniową, a ponadto każdy niezerowy wektor swobodny ma jednoznacznie ustaloną długość i kierunek i zwrot, które to cechy, jako wspólne dla równoważnych wektorów zaczepionych, przenoszą się z wektorów zaczepionych na wektory swobodne. Przyjmuje się przy tym, iż zerowy wektor swobodny ma długość równą 0.

Czym jest wektor swobodny znaczenie w Słownik matematyka W .