Czym jest wektor kontrawariantny? Słownik dawniejsza nazwa wektora, będącego elementem rozważanej.
wektor kontrawariantny co to jest

Czy przydatne?

wektor kontrawariantny co to znaczy

Definicja WEKTOR KONTRAWARIANTNY: dawniejsza nazwa wektora, będącego elementem rozważanej przestrzeni liniowej V, odróżniająca go od wektora kowariantnego, będącego elementem przestrzeni liniowej V*, dualnej względem przestrzeni V. Terminy „kontrawariantny” i „kowariantny” są pochodzenia łacińskiego i tłumaczą się jako „przeciwzmienny” (albo „przeciwzmienniczy”) i „współzmienny” („współzmienniczy”). Nazwy te oznaczają, iż jeżeli A = [aij]i,j = 1,...,n jest macierzą przejścia od bazy {ei}i = 1,...,n do bazy {ei´}i = 1,..,n, a więc a B = [bij]i,j = 1,...,n jest macierzą odwrotną do macierzy A, to współrzędne (u1,...,un) i (u1´,...,un´) wektora kontrawariantnego u w bazach adekwatnie {ei}i = 1,...,n i {ei´}i = 1,...,n zmieniają się wg wzorua więc dzięki macierzy odwrotnej do macierzy zmieniającej bazy, z kolei współrzędne (v1,...,vn) i (v1´,...,vn´) wektora kowariantnego v w takich samych bazach zmieniają się wg wzorua więc dzięki tej samej macierzy, która wymienia bazy.

Czym jest wektor kontrawariantny znaczenie w Słownik matematyka W .