Czym jest warunek wystarczający? Słownik warunek u zmiennej x nazywa się warunkiem wystarczającym.
warunek wystarczający co to jest

Czy przydatne?

warunek wystarczający co to znaczy

Definicja WARUNEK WYSTARCZAJĄCY: warunek u zmiennej x nazywa się warunkiem wystarczającym dla warunku v tej samej zmiennej, gdy u(x) ⇒ v(x), a więc gdy warunek v wynika z warunku u, na przykład równość odpowiadających sobie boków dwóch trójkątów jest warunkiem wystarczającym równości odpowiadających sobie kątów tych trójkątów, a więc mówiąc w skrócie, z równości odpowiadających sobie boków wynika równość odpowiadających sobie kątów dwóch trójkątów. Łatwo zauważyć, iż wynikanie w przeciwną stronę nie zachodzi, a więc warunki te nie są równoważne.

Czym jest warunek wystarczający znaczenie w Słownik matematyka W .