Czym jest uzupełnienie diagramu? Słownik w najprostszym przypadku bazuje na znalezieniu dla danych.
uzupełnienie diagramu co to jest

Czy przydatne?

uzupełnienie diagramu co to znaczy

Definicja UZUPEŁNIENIE DIAGRAMU: w najprostszym przypadku bazuje na znalezieniu dla danych odwzorowań f: X Z i g: Y Z w tę samą przestrzeń Z, takiego odwzorowania h albo w, iż. Np. jeżeli f: R ⊇ Δ R3 jest parametryzacją krzywej C położonej na powierzchni S ⊆ R3 o parametryzacji g: R2 ⊇ D R3, to uzupełnienie diagramu h: R ⊇ Δ D ⊆ R2 jest parametryzacją takiej krzywej C´ ⊆ D, której obrazem poprzez parametryzację g powierzchni S jest krzywa C.

Czym jest uzupełnienie diagramu znaczenie w Słownik matematyka U .