Czym jest trójścian Freneta? Słownik funkcja przyporządkowująca każdemu punktowi P krzywej C w.
trójścian freneta co to jest

Czy przydatne?

trójścian Freneta co to znaczy

Definicja TRÓJŚCIAN FRENETA: funkcja przyporządkowująca każdemu punktowi P krzywej C w przestrzeni trójwymiarowej, nie będącemu punktem wyprostowania tej krzywej, trójkę (v(s), n(s), b(s)) wzajemnie prostopadłych i jednostkowych wektorów, nazywanych kolejno wektorami: stycznym, normalnym kluczowym i binormalnym. Jeśli funkcja r: R ⊇ Δ R3 jest parametryzacją naturalną krzywej C, to wektory te można określić wzorami:b(s) = v(s) × n(s)Wtedy v(s) jest jednostkowym wektorem stycznym do krzywej C w punkcie P(s), będącym końcem wektora r(s), n(s) jest jednostkowym wektorem o kierunku i zwrocie półprostej wychodzącej z punktu P(s) i przechodzącej poprzez środek koła krzywiznowego krzywej C w punkcie P(s), a b(s) jest jednostkowym wektorem prostopadłym do wektorów v(s) i n(s) i o takim zwrocie, iż trójka tych wektorów jest zgodna z trójką osi układu współrzędnych. Trójścian Freneta jest więc przyporządkowaniem każdemu punktowi krzywej ortonormalnej bazy wektorów o kierunkach geometrycznie związanych z tą krzywą i punktem na niej. Trójścian Freneta krzywej w przestrzeni m-wymiarowej przyporządkowuje jej punktom, spełniającym konieczne warunki, m-wyrazowe ciągi jednostkowych i wzajemnie prostopadłych wektorów.

Czym jest trójścian Freneta znaczenie w Słownik matematyka T .