Czym jest szczególne rozwiązanie równania? Słownik jedno spośród wielu rozwiązań danego równania.
szczególne rozwiązanie co to jest

Czy przydatne?

szczególne rozwiązanie równania co to znaczy

Definicja SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIE RÓWNANIA: jedno spośród wielu rozwiązań danego równania albo układu równań. Termin jest regularnie stosowany odnosząc się do równań różniczkowych i do układów równań liniowych, dla odróżnienia pojedynczego rozwiązania od tak zwany ogólnego rozwiązania, będącego wzorem podającym, przy zmieniających się wartościach parametrów, wszystkie rozwiązania rozważanego równania czy układu równań.

Czym jest szczególne rozwiązanie równania znaczenie w Słownik matematyka S .