Czym jest spójność? Słownik własność przestrzeni topologicznych, w języku potocznym wyrażana.
spójność co to jest

Czy przydatne?

spójność co to znaczy

Definicja SPÓJNOŚĆ: własność przestrzeni topologicznych, w języku potocznym wyrażana zwrotem „jest w jednym kawałku”. Przestrzeń topologiczną nazywa się spójną, gdy nie jest ona sumą dwóch niepustych i rozłącznych podzbiorów otwartych. Definicja spójności odnosi się również do podzbiorów przestrzeni topologicznej X przyjmując, iż podzbiór A ⊆ X jest spójny, gdy jest on spójny jako przestrzeń topologiczna z topologią indukowaną z przestrzeni X, na przykład prosta i płaszczyzna są przestrzeniami spójnymi, lecz ich podzbiory powstałe poprzez usuwanie z nich: punktu - z prostej albo okręgu - z płaszczyzny, nie są już spójne. Zobacz również: rozcinanie, składowa, łukowa spójność.

Czym jest spójność znaczenie w Słownik matematyka S .